Escolta evolutiva

ESCOLTA EVOLUTIVA ® BASADA EN EL MÈTODE TOMATIS

L’Escola Evolutiva (EE®) basada en el mètode Tomatis és una tècnica que utilitza la música, Cant Gregorià i Mozart, per estimular l’oïda i el sistema nerviós central. El mètode Tomatis va ser desenvolupat pel doctor Alfred Tomatis (1920-2001), metge oto-rino-laringòleg francès, que va descriure que la modificació de determinats paràmetres de la música (filtre, bàscula, equilibri i precessió) produeix un so que té la capacitat de tonificar i estimular l’oïda i la formació reticulada cerebral i del còrtex cerebral, estimulant així els circuits neurològics que intervenen en les funcions cognitives (memòria, concentració, capacitat d’aprenentatge i de comunicació), emocionals (ansietat, dificultats per dormir) i motores. Per tal que la música tingui aquest efecte estimulador, cal escoltar-la durant el temps suficient. Per això una sessió d’escolta dura entre 1h-1’30h i cal repetir les sessions d’escolta a dies alterns durant varis dies. Les sessions d’escolta es realitzen en un lloc tranquil i agradable, mentre escoltem la música podem llegir, dibuixar, descansar, etc.

La Dra. Cori López Xammar, neuròloga, psiquiatra i especialitzada en pediatria, va ser alumna i col·laboradora del Dr. Tomatis, i treballa amb aquest mètode des de fa més de 30 anys. És la fundadora de l’escola “Escolta Evolutiva®” a Barcelona, escola en la que m’he format.

Beneficis de l’Escolta Evolutiva®:

- A nivell cognitiu: millora la memòria, la concentració, el rendiment intel·lectual, la capacitat d’aprenentatge i de resoldre problemes; potencia les ganes de comunicar-nos amb l’entorn;

- A nivell emocional: disminueix l’ansietat, equilibra l’estat d’ànim, aporta alegria, millora el son i la qualitat del son, i ens dóna un «coixí emocional» davant les situacions de la vida;

- A nivell físic: millora l’energia, tenim més ganes de fer coses, ens facilita la conducta i l’acció.

Per a qui està indicat:

L’Escolta Evolutiva és una tècnica que  pot ser útil a persones de totes les edats i per millorar un ampli ventall de situacions. La finalitat de l’Escolta Evolutiva és facilitar i millorar la nostra capacitat de comprensió i de relació amb un/a mateix/a i amb el seu entorn, millorant així la nostra capacitat de comunicar i expressar el que som. Les principals indicacions són:

En nens:

- Trastorns d’atenció i d’aprenentatge: millora la capacitat d’atenció, millora la capacitat i comprensió de la lectura, i millora la capacitat d’escolta i de parla i comunicació; millorant, en conjunt, la capacitat d’aprenentatge,

A Catalunya, el 2013 un estudi coordinat per la Universitat Rovira i Virgili va realitzar un programa d’estimulació auditiva en 29 alumnes de quart de primària i 16 alumnes amb dificultats i trastorns de l’aprenentatge. Els nens que van participar van presentar una millora en l’actitud per l’aprenentatge, l’atenció, la concentració i la motivació; i el 70-80% van millorar els resultats escolars. Els pares van reportar que els fills tenien més autonomia, seguretat i curiositat per fer les tasques escolars (veure l’enllaç: http://diaridigital.urv.cat/una-recerca-evidencia-els-beneficis-de-lestimulacio-auditiva-a-les-aules-per-millorar-laprenentatge/).

- Trastorns afectius i emocionals: facilita la gestió de les emocions, estabilitza i regula l’ansietat, millora l’auto-estima, col·labora en el control i superació de les pors, i millora la qualitat del son

- Millora de la musicalitat i de la veu (parlada o cantada): millora de les competències musicals, facilita i millora la parla i la comunicació

- Aprenentatge d’idiomes: facilita l’adquisició del so, la musicalitat i el ritme d’un nou idioma

En joves i adults:

- Trastorns afectius i emocionals: facilita la gestió de les emocions, millora la depressió, l’angoixa i regula l’estrès, millora l’auto-estima, el control i la superació de les pors

- Insomni o dificultats per dormir: millora les hores i la qualitat del son

- Trastorns d’atenció: millora la capacitat de concentració i l’atenció selectiva. Facilita l’aprenentatge en períodes d’estudi intens: preparació d’exàmens, oposicions, etc.

- Dificultat de concentració, pèrdua de memòria: millora la concentració i la memòria

- Millora de la musicalitat i de la veu (parlada o cantada): millora de les competències musicals, facilita la parla i la comunicació

- Aprenentatge d’idiomes: facilita l’adquisició del so, la musicalitat i el ritme d’un nou idioma

- Serenor i tonificació general: té un efecte ansiolític, incrementant la serenor i la tranquil·litat; alhora que enforteix i tonifica les capacitats físiques, emocionals i intel·lectuals

En persones grans: 

- Serenor i tonificació general: té un efecte ansiolític, incrementant la serenor i la tranquil·litat; alhora que enforteix i tonifica les capacitats físiques, emocionals i intel·lectuals

- Dificultat de concentració, pèrdua de memòria: millora la concentració i la memòria. Pot ser útil en processos de deteriorament cognitiu

- Trastorns afectius i emocionals: facilita la gestió de les emocions, millora la depressió, l’angoixa i regula l’estrès, millora l’auto-estima, el control i la superació de les pors, i millora la qualitat del son

- Insomni o dificultats per dormir: millora les hores i la qualitat del son